Nowotwory mezenchymalne

Forbidden Fruit

Temat: Regeneris PRP
Regeneris PRP jest autologicznym preparatem osocza bogatopłytkowego, który otrzymuje się z własnej krwi. Wstrzykując Regeneris PRP w skórę powodujemy przyspieszenie procesów gojenia i odbudowy tkanki. Regeneracja komórek skóry możliwa jest dzięki działaniu własnych czynników wzrostu i mezenchymalnych komórek macierzystych co określane jest mianem Autologicznej Odnowy Komórkowej.

Skóra reaguje na proces starzenia się aktywując szereg działań regenerujących. Taka reakcja organizmu na wszelkie uszkodzenia świadczy o tym, że pewne określone składniki osocza krwi tj. trombocyty i leukocyty odgrywają niezwykle ważną rolę we wszystkich fazach regeneracji tkanki. Aktywowane płytki krwi oraz leukocyty wydzielają białka sygnalizacyjne zwane chemokinami, które z kolei stymulują migrację makrofagów z tkanki łącznej. Makrofagi zwalczając bakterie, wirusy oraz grzyby oczyszczając w ten sposób organizm, co umożliwia rozpoczęcie odbudowy tkanki. Aktywowane zostają trombocyty, które z kolei uwalniają trombinę. Przekształca ona fibrynogen w fibrynę. Wywołuje to migrację i proliferację mezenchymalnych komórek macierzystych. Komórki przybierają cechy komórek funkcjonalnych. Tworzenie się nowych naczyń krwionośnych jest możliwe dzięki leukocytom, które produkują czynnik wzrostu. Proces ten nazywany jest angiogenezą. W procesach migracji i różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych ważną rolę odgrywają cząsteczki adhezyjne, polipeptydy, witaminy jak również oligoelementy obecne w osoczu.

Regeneris PRP nie jest wskazany w przypadku chorób krwi, nowotworów, ciąży, karmienia piersią, a także w trakcie leczenia antykoagulantami.

Metoda doskonale sprawdza się w przypadku pacjentów wymagających rewitalizacji skóry, twarzy, szyi, dekoltu, dłoni (mezoterapia), korekcji zmarszczek i fałd (wypełnienie), a także regeneracji skóry twarzy po zabiegach medycyny estetycznej (maska). Jest również alternatywą dla alergików i osób, u których stosowano kwas hialuronowy.Tekst dzięki uprzejmości Centrum Dermatologii Estetycznej Bona Dea.
Źródło: urodomania.pl/viewtopic.php?t=55Temat: Włókniakomięsak
Rzeczywiście trudno w to uwierzyć by ten guzek na nodze prowadził do śmierci. Jednak istnieje wiele niepozornych rzeczy co do niej prowadzą. Włokniakomięsak jest jednak nowotworem złośliwym, który zazwyczaj daje przerzuty. Istnieje wiele rodzaji mięsaków tkanek miękkich z podziałem na te złośliwe i łagodne. Może zamieszcze tutaj ten podział:

Nowotwory złośliwe tkanek miękkich:
Włokniakomięsak (fibrosarcoma)
Włókniakomięsak skóry guzowaty (dermatofibrosarcoma protuberans)
Tłuszczakomięsak (liposarcoma):
- dobrze zróżnicowany (bene differentiatum)
- śluzowaty (muxoides)
- okrągłokomórkowy (globocellulare)
- wielopostaciowy (pleomorphicum)
- typ mieszany (typus mixtus)
Mięsak gładkokomórkowy (leiomyosarcoma)
Mięsak prążkowanokomórkowy (rhabdomyosarcoma):
- płodowy (embryonale)
- pęcherzykowy (alveloare)
- wielopostaciowy (pleomorphicum)
- typ mieszany (typus mixtus)
Mięsak n. krwionośnych śródbłonka (haemangioendothelioma malignum)
Mięsak n krwionośnych z pericytów (haemangiopericytoma malignum)
Mięsak z n krwionośnych (angiosarcoma)
Naczyniakomięsak limfatyczny (lymphangiosarcoma)
Mięsak maziówkowy (sarcoma synoviale):
- jednofazowy (monophasicum)
- dwufazowy (biphasicum
Międzybłoniak złośliwy (mesothelioma malignum):
- epitelioidalny (epithelioides)
- włoknisty (fibrosum)
- dwufazowy (biphasicum)
Nerwiakomięsak (neurofobrosarcoma, syn. schwannoma malignum)
Guz neuroektodermalny obwodowy (tumor periphericus neuroectodermalis primitivus)
Nerwiak zarodkowy (neuroblastoma)
Nerwiak zwojowy zarodkowy (ganglioneuroblastoma)
Przyzwojak chromochłonny (phaeochromocytoma)
Guz kłębka szyjnego (chemodectoma)
Nerwiak przyzwojowy (paraganglioma)
Śluzakomięsak (sarcoma myxomatosum)
Mięsak mezenchymalny (mesenchymoma)
Struniak (chordoma)
Teratocarcinoma
Carcinoma embryonale
Chorioncarcinoma
Mięsak pęcherzykowaty (alveolar soft- part sarcoma)
Chrzęstniakomięsak części miękkich (chondrosarcomaczęsci p.mollium.)
Kostniakomięsak częsci miękkich (osteosarcoma p.mollium.)
Guz olbrzymiokomórkowy części miękkich (tumor gigantocellularis p. bmollium)
Mięsak histiocytarny włóknisty (fibroistiocytoma malignum)
Mięsak jasnokomórkowy (sarcoma clarocellulare)

Nowotwory łagodne tkanek miękkich:
Włókniak, bliznowiec (fibroma, keloid)
Włokniakowatość (fibromatosis desmoid)
Zapalenie powięzi guzowate (nodular fascitis)
Tłuszczak (lipoma)
Włókniakotłuszczak (fibrolipoma)
Naczyniakotłuszczak (angiolipoma)
Tłuszczak śródmięśniowy (lipoma intramuscularis)
Tłuszczak rzekomy (hibernoma
Mięśniak gładkokomórkowy (leiomyoma)
Naczyniakomięśniak (leiomyoma vasculare)
Mięśniak gładkokomórkowy:
- epitelioidalny (epithelioides)
- z komórek „dziwacznych) (leiomyoblastoma)
Mięśniak prążkowanokomórkowy (rhabdomyoma
Śródbłoniak n krwionośnych (haemangioendothelioma)
Mięśniak n krwionośnych z pericytów (haemangiopericytoma)
Naczyniak krwionośny (haemangioma):
- włośniczkowy (capillare)
- jamisty (cavernosum)
- żylny (venosum)
- groniasty (racemosum)
Naczyniakowatość (haemangiomatosis)
Kłębczak (glomangioma)
Naczyniakomięśniak (angiomyoma)
Naczyniak limfatyczny (lymphangioma):
- włośniczkowy (capillare)
- jamisty (cavernosum)
- torbielowaty (cysticum)
Naczyniakomięśniak limfatyczny (lymphangiomyoma)
Mięśniakowatość nn limfatycznych (lymphangiomatosis generalisata
Maziówczak (synovioma)
Międzybłoniak (mesothelioma)
Nerwiak (neuroma)
Nerwiakowłókniak (neurofibroma)
Osłoniak nerwowy (neurilemmoma)
Nerwiakowłókniakowatość (neurofibromatosis)
Zwojak (ganglioneuroma)
Nerwiak przyzwojowy (pchaemochromocytoma)
Przyzwojak (chemodectoma)
Śluzak (myxoma)
Mezenchymoma (mesenchymoma)
Teratoma
Zwojakoglejak (ganglioglioma)
Chrzęstniak częsci miękkich (chondroma p.mollium)
Kostniak części miękkich (osteoma p.mollium)
Guz Paciniego (tumor Pacini)
Źródło: hcfor.pl/showthread.php?t=5742